Garantija

Europos garantiją suteikia:Honda Motor Europe Ltd Estijos filialas toliau – „Honda“. Ši garantija taip pat galioja ir šiame puslapyje žemiau išvardytose Europos šalyse.
Taikoma „Honda“ automobiliams:„Honda“ automobiliams, kurie yra nurodyti Garantijos lape.

Garantijos lapas yra pateikiamas serviso knygelės 2-ajame puslapyje, jį turi užpildyti Jūsų „Honda“ atstovas, nurodydamas visus duomenis apie Jūsų automobilį.

Tai turi būti „Honda“ prekės ženklu pažymėtas automobilis, kurį pagamino ar pirmą kartą importavo į Europą „Honda Motor Europe Ltd Estijos filialas“ ar „Honda“ įgaliotas platintojas, bei kuris atitinka Europos valstybių standartus ir reikalavimus.
Garantiją suteikia:Honda Motor Europe Ltd Estijos filialas yra ,,Honda” atstovas Baltijos šalyse, toliau – ,,Honda”
Garantija suteikiama:Jums, kaip naujam savininkui; tačiau garantija gali būti perduodama ir kitam savininkui likusiam garantijos periodui.
Garantijos taikymas reiškia:„Honda“ automobilis, kuriam taikoma garantija, bus be medžiagų ir gamybos defektų. Suteikiama garantija yra papildoma teisė, neribojanti jokių kitų pagal įstatymus suteikiamų teisių.

Garantiją sudaro:
■ Standartinė garantija
■ Paviršiaus korozijos garantija
■ Išmetimo sistemos garantija
■ Struktūrinės korozijos garantija
■ Važiuoklės korozijos garantija
■ IMA komponentų garantija
(jei taikoma)

Smulkesnė informacija apie šias garantijos dalis yra pateikiama tolesniuose puslapiuose.
Europos šalys, kuriose galioja ši garantija:Visos Europos Sąjungos valstybės narės, Kroatija, Gibraltaras, Islandija, Norvegija, Serbija ir Šveicarija.
Priežiūros reikalavimai:Siekiant tenkinti garantijos sąlygas, Jūsų automobilis turėtų būti techniškai prižiūrimas pagal instrukcijas. Tai užtikrins, kad Jūs gausite maksimalią apsaugą pagal taikomą garantiją.
Standartinė garantija
3 metai
„Honda“ garantuoja, kad Garantijos lape nurodytas Jūsų „Honda“ automobilis neturės medžiagų ar gamybos defektų 3-jus metus nuo „Garantijos pradžios datos” arba kol bus pasiekta 100 000 km rida, priklausomai nuo to, kas atsitiks pirmiau.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai suremontuos arba pakeis visus tokius automobilyje nustatytus defektus pagal Garantijos sąlygas.
Paviršiaus korozijos garantija
3 metai
„Honda“ garantuoja, kad Garantijos lape nurodytas Jūsų „Honda“ automobilis neturės korozijos žymių ant matomų dažytų paviršių 3-jus metus nuo „Garantijos pradžios datos“ kaip nurodyta Jūsų Garantijos lape, nepriklausomai nuo ridos.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai pašalins visus tokius automobilyje aptiktus defektus pagal Garantijos sąlygas.
Išmetimo sistemos garantija
5 metai
„Honda“ garantuoja, kad Garantijos lape nurodyto Jūsų „Honda“ automobilio išmetimo sistema neturės dėl korozijos atsirandančių kiaurymių 5-erius metus nuo „Garantijos pradžios datos“ kaip nurodyta Jūsų Garantijos lape, nepriklausomai nuo ridos.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai pašalins visus tokius automobilyje aptiktus defektus pagal Garantijos sąlygas. Garantija apima visų išorinių (matomų) išmetimo sistemos dalių apsaugą nuo kiaurymių, atsirandančių dėl korozijos. Tai apima vamzdyną, vamzdžius, duslintuvus ir katalizatorių.
Struktūrinės korozijos garantija
12 metų
„Honda“ garantuoja, kad Garantijos lape nurodytas Jūsų „Honda“ automobilis neturės korozijos žymių vidinėse ir išorinėse kėbulo plokštėse ir struktūrinėse dalyse 12-a metų nuo „Garantijos pradžios dienos“ kaip nurodyta Jūsų garantijos lape, nepriklausomai nuo ridos.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai pašalins tokius automobilyje nustatytus defektus pagal Garantijos sąlygas.
Sparnų ir variklio gaubtai, bagažinės dangtis, durų ir grindų plokštės, prietaisų skydelis, ratų arkos, stogo ir atraminės plokštės, kėbulo apačia, priekiniai ir galiniai šoniniai rėmai.
Važiuoklės korozijos garantija
10 metų
„Honda“ garantuoja, kad Garantijos lape nurodyto Jūsų „Honda“ automobilio atskiros dalys* neturės funkcinių gedimų, atsirandančių dėl korozijos poveikio atsiradusių kiaurymių 10 metų nuo „Garantijos pradžios datos“ kaip nurodyta Garantijos lape, nepriklausomai nuo ridos.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai ištaisys visus tokius automobilyje nustatytus defektus pagal Garantijos sąlygas.
 * Išskiriamos šios dalys ■ Pakabos stipinai
■ Pakabos sijos
■ Pavaros ašys
■ Stabdžių linija ■ Kuro linijos
■ Kuro bakas
■ Spyruoklės
 Išimtis iš 3 metų dažytų paviršių korozijos garantijos. Garantija neapima visų apatinių/pakabos/vairo ar po gaubtu/ dangčiu esančių komponentų. (pastaba – „po dangčiu“ reiškia: varžtai, veržlės, konsolės, kintamosios srovės generatorius, pagrindinis gaubtas, variklio blokas ir t.t.). Neapima paviršiaus komponentų, esančių už bamperių. Neapima kėbulo sugadinimo užteršus paukščių išmatomis ar pramoninėmis atliekomis. Išimtis iš 5 metų išmetimo sistemos korozijos garantijos. Garantija neapima šildymo plokščių ir duslintuvo vidinių pertvarų bei vidinių katalizatoriaus struktūrų. Išimtis 10 metų važiuoklės garantijos. Garantija neapima rutulinių jungčių, amortizatorių, pakabos spyruoklių, stabdžių diskų ir visų komponentų, kurių bildesį sukelia korozija. Neapima natūraliai susidėvinčių ar specialiai sugadintų komponentų. Išimtis iš 12 metų kiaurymių garantijos. Garantija neapima kiaurymių, kurios atsiranda dėl išorinių sugadinimų, tokių kaip įbrėžimai nuo akmenų. Taip pat neapima kiaurymių, kurios atsiranda dėl laiku neatlikto remonto pastebėjus žalą bei korozijos, kuri prasideda nuo krašto.
IMA garantija
8 metai
„Honda“ garantuoja, kad Jūsų Garantijos lape nurodytas „Honda“ automobilis neturės medžiagų ar gamybos defektų IMA sistemoje, kuri apima žemiau nurodytas dalis*, 8 metus nuo „Garantijos pradžios datos” arba kol bus pasiekta 160 000 km rida, priklausomai nuo to, kas atsitiks pirmiau. Integruota variklio pagalbos (IMA) garantija suteikiama papildomai prie standartinės garantijos.Šiuo laikotarpiu „Honda“ nemokamai ištaisys visus tokius automobilyje nustatytus defektus, pagal garantijos.
 * Išskiriamos šios dalys ■ Variklio statorius
■ Variklio rotorius
■ Akumuliatoriaus būklės monitoriaus modulis
■ Variklio galios inverterio modulis ■ Akumuliatoriaus agr. variklis
■ Elektroninės kontrolės įtaisas
■ Akumuliatoriaus el. kontrolės įtaisas
■ DC-DC konverteris

    1. Svarstydamas garantinę pretenziją „Honda“ atstovas įvertins žemiau nurodytas aplinkybes, jeigu jos turės esminės įtakos pretenzijos patenkinimui: a) Ar buvo laikomasi nurodyto automobilio priežiūros plano pagal „Honda“ standartus ir specifikacijas pateikto serviso knygelės. Mes rekomenduojame, kad visus priežiūros ir remonto darbus atliktų įgaliotas „Honda“ atstovas.
b) Įgaliotas „Honda“ atstovas turi patikrinti automobilį kas 12 mėnesių, kad galiotų struktūrinės korozijos garantija. Savininkas yra atsakingas už visus remonto darbus, kurie buvo nurodyti kaip būtini garantijos galiojimui.
c) Defektai tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti priskiriami nepriklausomo remontininko netinkamai atliktam darbui ar suteiktai paslaugai.
d) Savininkas atliko periodinius automobilio.
e) Bet kokias neleistinas automobilio modifikacijas ar pakeitimus, įskaitant pritaikymą alternatyviam kurui.
f) Defektus, kilusius naudojant dalis, neatitinkančias originalių „Honda“ dalių, priedų ir alyvų standartų ir specifikacijų.
g) Defektus, kilusius dėl aplaidumo, netinkamos priežiūros ar naudojimo kitaip nei nurodyta naudojimo instrukcijoje ar viršijant „Honda“ nurodytas ribas arba specifikacijas (pvz. maksimali apkrova, keleivių vietos ir t.t.).
h) Defektus, kilusius naudojant šiurkščias ar intensyvias automobilio valymo priemones.
i) Defektus, kilusius dėl neįprasto naudojimo, netinkamos priežiūros, aplaidumo, nekvalifikuotų ar nepatyrusių vairuotojų ar automobilio naudojimo varžybose, tokiose kaip lenktynės ar ralis.
j) Defektus, kilusius dėl gamtos stichijų, gaisro, avarijos, vagystės ar šių reiškinių nulemtus antrinius defektus.
k) Antrinius defektus, kilusius dėl aplinkos sąlygų, kurių „Honda“ negali kontroliuoti (pvz. pramonės ar namų atliekos, chemikalai, paukščių išmatos, jūros vanduo, druska ar kiti korozijos veiksniai).
l) Žalą, kylančią bėgant laikui (natūralus dažytų paviršių blukimas, apkaltų paviršių, lakštų atsilupimas ir kitas nusidėvėjimas).
m) Koroziją, kilusią dėl visiško ar dalinio panardinimo į vandenį.
n) Paviršiaus koroziją, kilusią dėl akmenų sukeltų ar išorinių įbrėžimų, kurių „Honda“ negali kontroliuoti.
o) Automobiliai (visų kategorijų), kuriuos spręsdamas draudiminę pretenziją draudėjas pripažįsta netinkamais naudoti, automatiškai netenka garantijos.
2. Garantija neapima įprastos priežiūros sąnaudų bei priežiūros priemonių, tokių kaip alyva, uždegimo žvakės, filtrai ir t.t. Taip pat garantija neapima įprastai susidėvinčių dalių (sankabos plokštės, stabdžių elementai, valytuvų gumos, padangos, lemputės, saugikliai ir t.t.), išskyrus atvejus, jeigu nustatomi jų gamybos defektai.

3. Kitos su garantine pretenzija susijusios išlaidos, išskyrus nurodytas „Honda Assistance“ programoje, nėra dengiamos. Pavyzdžiui: ■ Išlaidos priverstiniam nuvežimui, telekomunikacijoms, apgyvendinimui, maistui ir kitiems su gedimu susijusiems dalykams. 
■ Bet kokios išlaidos susijusios su asmens trauma ar netyčiniu turto sugadinimu. 
■ Kompensacija už sugaištą laiką, komercinius nuostolius ar nuomos išlaidas pakaitiniam produktui, remonto laikotarpiu.
4. „Honda” pasilieka teisę nuspręsti dėl reikiamo remonto apimties ir būdų.

5. Visos garantinio remonto metu pašalintos detalės tampa „Honda“ nuosavybe.

6. Visoms pagal Garantiją pakeistoms dalims yra taikoma garantija likusiam garantijos galiojimo laikotarpiui.

7. Garantija neapima sugadintų, įskeltų ar įbrėžtų langų stiklų, nebent medžiagos ar darbai buvo su defektais.

8. „Honda“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus ir tobulinti bet kokį modelį be įsipareigojimo tai daryti jau parduotoms transporto priemonėms.